ธุรกิจโรงแรม

ลูกค้า : Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit ​

วันที่ดำเนินการ : 8 กรกฎาคม 2560 ​

      
 


บริการซ่อมฝ้าและน้ำรั่ว

ปัญหาหน้างาน : บริเวณ lobby มีน้ำรั่วซึมลงมาจากฝ้า

แนวทางการแก้ปัญหา : ทางบริษัทนำช่างเข้าตรวจสอบ พบว่า พื้นด้านบนเป็นสาเหตุทำให้น้ำรั่วซึมลงมายันชั้นล่าง หลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ชั้นบนและพบว่าพื้นด้านบนทางลูกค้าได้ดำเนินการยกพื้นด้วยโครงเหล็กและมีแนวท่อแอร์ขวางกั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าซ่อม ทางบริษัทจึงเสนอแนวทางในการรื้อพื้นโครงเหล็กและแนวท่อแอร์ออกก่อน และทำการซ่อมพื้น ด้วยวิธีการปรับระดับและทากันซึม พร้อมเทสน้ำเป็นเวลา 1 วัน เมื่อไม่พบแนวรั่วซึมจึงติดตั้งแนวท่อแอร์และติดตั้งพื้นยกระดับโครงเหล็ก กลับเป็นเช่นเดิม