ธุรกิจค้าปลีก

ลูกค้า : SOS สาขา สยามแสควร์ ​

วันที่ดำเนินการ : 7 กรกฎาคม 2561 ​

         

บริการล้างแอร์

ปัญหาหน้างาน : ลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่เย็น มีแต่ลม

แนวทางการแก้ปัญหา : ทางบริษัทนำช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่หน้างาน สาเหตุมาจากฟิลเตอร์กรองอากาศมีฝุ่นเข้ามาเกาะเป็นจำนวนมาก ทางช่างจึงทำการแจ้งลูกค้าและดำเนินการเข้าล้างแอร์ เนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด